Složení RPK

Tomáš Janda

tel. +420 607 502 445


doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

tel. +420 605 430 012


Ing. Jana Rajšlová

tel. +420 721 027 335


Pavel Rittich

tel. +420 723 983 411


Jiří Zasadil

tel. +420 725 833 334